Rabu , 26 Januari 2022

Tag Archives: hukum beriltizam

Hukum Beriltizam dengan Tajwid

Para Ulama Qurra (Ahli Qiraat) berbeda pendapat mengenai hukum beriltizam (berpegang teguh/ mengamalkan) dengan tajwid. Sebagian ulama Qurra mewajibkan secara mutlak membaca Al-Quran dengan tajwid. Mereka menjadikan QS. Al-Muzammil ayat ke-4 sebagai hujjah (alasan) untuk menguatkan pendapat tersebut. Hal ini disebabkan bentuk kalimat dalam ayat tersebut bermakna perintah. Sedangkan perintah …

Read More »